- Kvinner mer karrierebevisste

Syv av ti studenter som søker karriereråd, er kvinner.