• Hver gang jeg hører lyden av gummi, vet jeg at det har skjedd enda en ulykke, sier Øystein Vindenes.

Han arbeider i Kanalveien 109. Fra vinduet på kontoret har han og kollegene utsikt mot Fjøsangerveien på E39. Her er det jevnlige sammenstøt i området mellom Rimi og Jæger. Siden 2011 har han knipset bilder av flere av ulykkene for å belyse hvor ille trafikkpunktet er.

— Stort sett er det trailere eller større biler som skaper de farlige situasjonene. De er for store til å få på plass i tunnelen, og når de kommer gjennom rundkjøringen er de nødt til å skifte fil. Ofte ser de seg ikke godt nok for, og treffer personbilene i bakhjulet, forteller han.

Flere ganger har personbilene spunnet flere meter bortover asfalten. En gang gikk også en bil gjennom et gjerde.

— Dette er ikke bare farlig for de som sitter i bilene, men også for fotgjengere og andre personer som oppholder seg i området, sier Vindenes.

Unngår å legge seg ved trailere

— Hva kunne blitt gjort for å sikre området?

— Enten må man gjøre tunnelen så høy at trailerne får plass, eller får man lage en regel om at man ikke får lov til å skifte fil her, sier han.

Selv unngår han å legge seg ved siden av trailere når han kjører på strekningen.

— Det er et veldig ubehagelig punkt. Jeg håper at man finner en løsning på dette problemet, så vi slipper flere ulykker, sier han.

Tar gjerne imot tips

Helge Eidnes, regionveisjeffor Statens vegvesen forteller at de gjerne tar imot tips fra publikum om punkter de opplever som farlige eller ubehagelige.

— Er det slik at det er punkt hvor det gjentatte ganger skjer ulykker, setter vi stort sett inn tiltak. Vi er alltid åpne for tips fra publikum. Selv om vi registrerer det meste, er det ikke alle ulykker vi får med oss. Særlig hvis det skjer mindre uhell, sier han.

Han kunne ikke si noe konkret om dette punktet fredag ettermiddag, men kan se på det over helgen.