Rykket ut til mulig brann

Meldt om røykutvikling fra kjøkken i hus på Laksevåg