I dag står Ulriksbanen

Det blåser for mye til at Ulriksbanen kan gå.