Vil ha mindre oppdrett i Hardanger

Regjeringen foreslår sterkere begrensninger på oppdrett av fisk i Hardanger.