• TO PLAN: Nedsenket hovedvei, firefelts bro og to rundkjøringer er inkudert i det nye krysset. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Slik blir Ikea-krysset

Er dette slutten på rushkøene i Åsane?