Forlanger full frifinnelse

Uppstrøms forsvarere i avslutningsprosedyre i dag