• INEFFEKTIV: Tynt og flatt røyr fortel at kraftverket nedunder Palmafossen skule nyttar dårleg ut vassvolum og fallhøgd.FOTO : ARNE HOFSETH

Tommel ned for Palmafossen

NVE seier nei til opprusting og utviding av vesle Palmafossen kraftverk. I Voss Energi AS er dei skuffa.