• SKYLDIG PÅ ALLE PUNKTER. Erik Andersen er skyldig. Straffeutmålingen kommer 16. desember. Foto: Helge Skodvin.

Lommemannen skyldig på alle punkter

Juryen i Borgarting lagmannsrett har nettopp lest opp sin kjennelse. Juryen mener EriK Andersen er skyldig i voldtekt i ett av tilfellene som han ble frifunnet for i tingretten.