Vestpark-grunneiere fikk medhold

Bystyret kom grunneierne i møte da det behandlet reguleringsplanen for den nye Vestparken i Loddefjord.