• JUKS?: Dette bildet av Erik Holand i Agderposten har reist en kraftig debatt i fotokretser. Landskapet utenfor bussen er gjort uskarpt i bildeprogrammet Photoshop, slik at det kan se ut som om bussen er i fart. I virkeligheten sto bussen stille da bildet ble tatt. FOTO: ERIK HOLAND, AGDERPOSTEN

Et bilde lyver alltid

Journalister skal helst ikke lyve, men to av presseetikkens voktere synes det er helt i orden om vi bare skrøner litt. De har rett.