• Det var litt av et detektivarbeid for å finne ut hvor de kom fra og hvem som eide dem, sier arkeolog Alf Tore Hommedal.

Han står utenfor den hvite kommandantboligen på Bergenhus festning sammen med hobbykrigshistoriker Svein Ove Agdestein. Solen skinner på to tyske krigsmedaljer som ligger i en liten eske.

— Medaljene ble funnet i en papirpose gjemt mellom bygningssteiner i en kasse i kjelleren på dette huset, sier Alf Tore Hommedal og peker på kommandantboligen.

De to krigsmedaljene med bånd til det nazistiske Tyskland dukket opp da Universitetsmuseet i Bergen skulle flytte sin samling av bygningssteiner fra mellomalderen.

Hommedal tror de ble funnet allerede under oppryddingen i årene etter den store eksplosjonsulykken på Vågen 20. april 1944.

— På den tiden var nok nazisymbolene for kontroversielle til å tas vare på, men for spesielle til å kastes, sier Hommedal.

RUINER: Bergenhus i ruiner etter eksplosjonen 20. april 1944. Både i Rosenkrantztårnet og i Håkonshallen sto bare murskallet igjen. ARKIVFOTO: Universitetsmuseet

Historiske detektiver

Den siste tiden har både Hommedal og Agdestein drevet litt av et detektivarbeid for å finne ut mer om de to krigsmedaljene.

— Den ene medaljen er et jernkors som er den mest vanlige utmerkelsen til tyske soldater som har ytt litt ekstra. Den andre er Spaniakorset. Den var tiltenkt tyske Wehrmacht-soldater som kjempet på Francos side i den spanske borgerkrigen, sier Agdestein.

Agdestein fant også ut at Spaniakorset fra Bergenhus var i sølv uten sverd, og at det kun ble delt ut 327 slike medaljer. Men det å finne ut hvem som hadde fått det og jernkorset, var mer vrient.

— Vi har ikke funnet medaljene omtalt i dokumentasjonsmaterialet fra utgravingen og opprydningen på Bergenhus etter krigen. Men ut fra kassen de lå i, må vi regne med at medaljene ble funnet i 1946 sammen med bygningsstein fra kommandantboligen, sier Hommedal.

TYSKE KRIGSMEDALJER: Dette er Det spanske kors (til venstre) og Jernkorset som ble funnet på Bergenhus. Nå oppbevares begge medaljene på Universitetsmuseet i Bergen
Rune Nielsen

Dødslister og litteratur

— Men det er sannsynlig at bæreren av Spaniakorset var en høyere tysk offiser som deltok i den spanske borgerkrigen, og som var på Bergenhus under eksplosjonen, supplerer Agdestein.

Mye av festningsanlegget på Bergenhus lå i ruiner etter at den nederlandske lastebåten D/S «Vorboode» gikk i luften. Rundt 60 tyskere ble drept, de fleste ved Bergenhus. Agdestein brukte blant annet listen over omkomne tyskere i jakten på eieren.

— Vi kan ikke med sikkerhet slå fast hvem som eide dem, men Seekommandant Walther Oehler, som ble alvorlig såret under eksplosjonen i Vågen, eller stabsoffiser Korvettenkapitän Karl Luxetich von Lichtenfeld, som ble drept i samme eksplosjon, kan ha eid medaljene.

— Begge kan også ha vært mannskap på ”Königsberg” som deltok i Den spanske borgerkrigen, og som ble senket utenfor Bergenhus 10 april 1940. Flere av mannskapene ble plassert på festningen.

Nå er krigsmedaljene registrert og ligger godt bevart i Universitetsmuseet i Bergens samlinger. Historien om medaljene finner du også i siste utgave av museets årbok for 2014.

— Medaljene er fra en vanskelig med viktig periode i norsk historie. Det er vår oppgave også å ta vare på disse kulturminnene fra krigstiden, sier Hommedal.

EKTE: Jernkorset som ble funnet på Bergenhus, så opprinnelig slik ut.
Rune Nielsen