• Gamle Lunde skole i Tysnes kommune er omgjort til barnehage. Deler av bygget står tomt, og kommunen vil benytte arealene til språkopplæring for seks flyktninger fire ganger i uken. Foreldregruppen i barnehagen har reagert kraftig. FOTO: Jarle Petterson

- Trygg på at de vil få en god mottagelse

Foreldre i Tysnes ville stoppe kommunes planer om å bruke barnehagelokaler til norskopplæring for flyktninger, men i morgen starter undervisningen som planlagt.