Skiftet jobb og fikk «supermegleren» som e-postadresse