Her er forskjellene

Vi har sammenlignet storbyene på ti forskjellige områder av skatter og avgifter.

Publisert Publisert
  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

På vegne av alle regionavisene har vi foretatt en sammenligning av forskjellige skatter, avgifter og egenbetalinger i storbyene i Norge. Her kan du se resultatene, samt lese om bakgrunnen for sammenlikningen:

Sykehjem.png

Sykehjem

Her har vi regnet ut fra maksimal egenbetaling sykehjem per måned. Oslo har det klart høyeste maksimalbeløpet. De forklarer selv at egenbetalingen ikke kan utgjøre mer enn kostnaden ved å produsere tjenesten. For 2015 var det ingen som betalte maks egenandel, mens det i 2014 var kun én person. Bergen har den klart laveste maksgrensen, nøyaktig halvparten av hva innbyggerne i hovedstaden kan risikere å måtte punge ut med.

Byggegebyr

Vi har tatt utgangspunkt i saksbehandlingsgebyret dersom du skal levere en reguleringsplan for boligen. Arealet er fra 2001 kvadratmeter til 5000 kvadratmeter. Det er på dette området vi ser de største forskjellene mellom byene. Også her kommer Bergen godt ut. Men der sliter imidlertid kommunen med en lang, lang ventekø for å få behandlet planene. Et eget prosjekt er satt i gang for å få bukt med alle planene.

SFO.png

SFO

Her har vi sammenlignet ut fra hva det koster med heltidsplass, eventuelt fra tolv timer per uke. Debatten om makspris på SFO har vært løftet før årets valgkamp. Kostnadene er ganske like i de forskjellige storbyene. Oslo fastsetter prisen ut fra inntekten til familien. Vi har tatt med prisen det koster for en familie som tjener over 353.000 kroner i året.

Hjemmehjelp.png

Hjemmehjelp

Vi har tatt utgangspunkt i hva man må betale av egenbetaling for praktisk bistand i hjemmet. Kommunene opererer med timepriser og makspriser per måned. Vi valgte å sammenligne storbyene på månedsprisen for personer med inntekt mellom 2 og 3 G. Oslo opererer med maks årspris. Vi har delt dette på 12 for å finne månedsprisen.

Vann og avløp.png

Vann og avløp

Det er flere forskjellige måter å oppgi forventet årspris på vann og avløp. Dersom vannmåler er mest utbredt i kommunen, opererer kommunen med et standard eksempel på prisen for 150 m³ avløpsvann. Hvis ikke vannmåler er det vanlige, oppgis en forventet pris for en standardbolig på 120 m² bruksareal.

Avfall.png

Avfall

De aller fleste kommunene opererer med flere forskjellige priser for avfallsgebyrer. Vi har sammenlignet prisen du må ut med hvert år for å få tømt et bosspann på 120 liter.

Eiendomsskatt.png

Eiendomsskatt

Her vi bedt kommunene levere en forventet eiendomsskatt for en enebolig på 120 m². For Bergens del har vi regnet ut prisen ved hjelp av Skatteetatens likningskalkulator. Dette har vi så ganget med fire for å finne markedsverdien, deretter ganget med 0,8 for å finne skattegrunnlaget. Deretter har vi trukket fra bunnfradraget, og ganget summen med skattepromillen. De andre byene opererer med egne, faste satser.

Bompenger.png

Bompenger

Alle byene har forskjellige rabattsystemer og forskjellige priser for passeringene avhengig av hvor bomstasjonene er plassert. For å gjøre sammenligningen enklere har vi derfor tatt utgangspunkt i maksbetaling for personbiler per passering. Da får vi også tatt opp eventuell køprising/rushtidsavgift i de forskjellige byene.

Feiegebyr.png

Feiegebyr

Relativt sett er det store forskjeller mellom byene når det gjelder det årlige feiegebyret. Men ingen av storbyene har spesielt høy feieavgift.

Kollektivpris.png

Kollektiv

Her har vi tatt utgangspunkt i prisen en voksen person må betale for et månedskort med kollektivtrafikken. I Oslo har vi tatt utgangspunkt i prisen for én sone.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Fikk avgiftshopp på 10.700 kroner i året

  2. Politikerne vil ikke love avgiftsreduksjon

  3. Bergenserne er mest imot eiendomsskatt