- Jeg gjorde bare som alle andre ville gjort

En fortvilet eier er takknemlig for at Ove Berentsen reagerte slik han gjorde.