• OVERVAKA: Sjukepleiar Tordis Odland Andersen sjekkar blodtrykket til Aud Elin Morken medan ho får medisinen rett i blodet. Morken er mellom dei første på Haukeland som får prøve ein ny medisin mot MS, som legane meiner er eit godt alternativ til stamcelletransplantasjon. FOTO: Gidske Stark

Kur til ein halv million fekk Aud Elin på beina