Forbereder seg på vindfull natt

Frykter brannen skal blusse opp igjen. Strømmen trolig borte i hele natt. Trykk F5 for siste versjon.