• SÅRBARE BARN: Hroar Espeland, daglig leder ved Lopex mottak, er svært positiv til høringsforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet. - Det er vanskelig å avdekke om noe galt skjer i ettertid. Derfor er det viktig at alle ansatte blitt sjekket godt ut før vi ansetter dem. Barn på mottak er en sårbar gruppe, sier han. FOTO: Tor Høvik

Vil øke tryggheten for mindreårige asylsøkere

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å skjerpe lovverket for personer som arbeider med mindreårige asylsøkere.