— Dette skyldes i hovedsak at vi har rettet fokuset mot narkotika og unge under 18 år, og hatt et tett tverrfaglig samarbeid som har gitt resultater, sier Tone Loftesnes Kornli som leder ungdomsavsnittet på Bergen sentrum politistasjon.

De anmeldte ungdommene er tatt for bruk, kjøp og besittelse av hasj. De fleste er i aldersgruppen 16- 17 år, men politiet har også hatt tilfeller med barn ned i 13-årsalderen.

I fjor ble 33 mindreårige personer under 18 år anmeldt for narkotikakriminalitet, mot bare 12 personer i 2012.

— Vi har nok forventet denne økningen, sier Loftesnes Kornli.

Når det gjelder det totale tallet på anmeldt narkotikakriminalitet i alle aldersgrupper synker det med 3,1 prosent fra 2012 til 2013. Men det ligger likevel høyt i forhold til tidligere år.

Får hjelp av foreldrene

Representanter for avdelingen til politioverbetjenten er jevnlig til stede på skoler og aktuelle klageområder. De snakker med Utekontakten og barnevernet om navngitte ungdommer som har begynt med rus og småkriminalitet. Det resulterer i flere anmeldelser, men bidrar også til å få noen på rett kjøl igjen.

— Det er utrolig viktig å hindre at denne gruppen går over på tyngre stoffer, sier Loftesnes Kornli.

I forrige uke skrev Bergens Tidende at tallet på unge afrikanske asylsøkere i Nygårdsparken har steget. Ifølge politioverbetjenten utgjør denne gruppen en del av statistikken, men flertallet er norske ungdommer.

— I disse sakene opplever vi et veldig godt samarbeid med foreldrene. De er alltid med når en ungdom under 18 år blir tatt inn til avhør. Mange ønsker å hjelpe barnet til å komme på rett kjøl igjen, sier hun.

Politiet har også mulighet til å ta inn en tenåring til bekymringssamtale uten at vedkommende er anmeldt på forhånd. Foreldre som mistenker at barnet deres ruser seg kan selv be om en slik samtale. Ifølge politioverbetjenten skjer dette jevnlig.

— Vi anbefaler foreldre å snakke med barna sine og vite hvem de omgås. Det er viktig med foreldre som gode rollemodeller. De bør også diskutere hva barnet skal gjøre hvis han eller hun får tilbud om hasj, sier Loftesnes Kornli.

Overføres til Utekontakten

Mange av ungdommene som blir tatt med narkotika overføres til oppfølging gjennom Utekontakten, som et alternativ til straff. Avdelingsleder Joachim Bjerkvik er helt enig i at politiet nå ser resultater av en økt satsing på ungdomskriminalitet.

— Det virker som om politiet har jobbet mer og bedre med ungdomssaker enn de har gjort før. De kommer tidligere og får kontakt med flere unge, sier Bjerkvik.

Utekontakten jobber med risikoutsatt ungdom under 25 år. De har i dag tett samarbeid med politiet.

— Vi har felles interesse av at dette skal fungere godt. Utekontakten har faste personer i politiet som vi snakker jevnlig med, sier Bjerkvik.

- Viktigst å snakke sammen

Ann-Margrit Grip er koordinator for å samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Bergen.

Hun legger blant annet til rette for koordinering mellom politi, skoler, barnevern og kjøpesentre. Målet er å sikre at barn og unge som står i fare for å få problemer med rus og kriminalitet får det beste tilbudet.

— Å snakke sammen er egentlig det viktigste. Ofte kan det være slik at flere, for eksempel politi og barnevern, jobber med den samme ungdommen uten at de vet om hverandre. Da er det viktig å sørge for å være samkjørt. Det er mye lettere å forholde seg til, også for ungdommene selv, sier Grip.

Som et resultat av tettere samarbeid blir unge i risikosonen for rus og kriminalitet sett tidligere enn før, mener SLT-koordinatoren.

— Å fange opp signaler om at noen er i ferd med å falle utenfor er mye lettere når etatene snakker sammen, sier Grip.

BEKYMRET: Tone Loftesnes Kornli, leder av ungdomsavsnittet på Bergen sentrum politistasjon.
SILJE KATRINE ROBINSON