• Kampene i Egypt er blitt enda blodigere, sier Egypt-forsker Nefissa Naguib. Nå etterlyser hun en mer nyansert debatt om landets usikre situasjon.

— Hva er formålet med debatten du skal innlede i kveld?

- Det er en åpen debatt i regi av Chr. Michelsens Institutt (CMI) her i Bergen hvor jeg jobber. Debatten er en del av et større prosjekt som jeg leder på CMI, «Everyday Maneuvers». I prosjektet sammenligner vi forholdet mellom militær og sivil makt i Latin-Amerika og Midtøsten. Det mest aktuelle av disse landene akkurat nå er Egypt. Både norske og internasjonale forskere og aktivister skal delta. Håpet er at vi skal trenge ned på dypet av det som skjer i Egypt. Mens vi på nyhetene ser _hva_ som foregår, ønsker vi med denne debatten å forklare _hvorfor_ det foregår.

— Hvordan er situasjonen i Egypt akkurat nå?

- Svært anspent. Siden i fjor sommer har det gått fra å være et politisk opprør til en blodig kamp. Det politiske rom er blitt mye smalere og debatten veldig polarisert. Det minner om det George W. Bush sa i forbindelse med kampen mot terror: «You're either with us, or with the terrorists». Enten så er man for regimet, eller så er man mot. Smitteeffekten denne polariseringen har hatt på forskningsmiljøene er bekymringsverdig. Derfor er ønsket med kveldens debatt å skape et mer nyansert bilde.

— Opplever du nordmenn som engasjerte i det som skjer i Egypt?

- Jeg tror de fleste er mer engasjerte enn vi tror. Media har nok på mange måter mistet litt interessen, noe som er naturlig når det foregår andre ting i verden som er minst like viktige. Likevel ser jeg stor interesse for Egypt og Midtøsten, særlig i forskningsmiljøer og blant studenter. Det er en av de få tingene som har vært positivt ved den arabiske våren. Før koblet man gjerne Midtøsten bare med islam og mangel på kvinners rettigheter, nå ser vi at folk er interessert også i andre aspekter.

— Hva slags oppmøte forventer du i kveld?

- Jeg håper at vi har lagt det opp slik at ikke bare universitets- og mediemiljø er interesserte, men at vanlige folk som lurer på hva som foregår i Egypt møter opp. De fleste har et forhold til det som har skjedd i Egypt på grunn av mediedekningen revolusjonen fikk. Vi så på TV hvordan folk dro ut i gatene, og hvordan kropper og hjerter ble knust. Egypt er et eksempel på et land hvor folk ønsker endringer, og hvor de gjør det de kan for å få det til. Det kan godt være vi er uenige med dem, men det fascinerer likevel.

— Du er selv fra Egypt, hvordan er det å forske på urolighetene i sitt eget land?

- Jeg har bodd i Norge i til sammen 30 år. Egypt er for meg det stedet der jeg gjør feltarbeid. Som forsker må man ha en viss distanse fra det man forsker på. Alt det dramatiske du ser når du jobber i feltet får deg til å stille spørsmål om de sosiale og politiske forholdene i landet. Jobben min er å prøve å svare på disse spørsmålene.