• - Ordningen med mulighet for reservasjon har vært gjeldende helt siden abortloven ble innført i 1979. Dette har vært en akseptert praksis av Helsetilsynet både muntlig og skriftlig gjentatte ganger. Dette er begrunnelsen for at jeg ikke oppfatter meg som noen lovbryter i dag, sier fastlege Harald Ramm Salbu i Samnanger. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Reservasjonslegene advares

Fastleger vil reservere seg mot aborthenvisning, kunstig befruktning, enkelte prevensjonsmidler og LAR-pasienter. Fylkeslegen setter foten ned.