– Hadde Jobbfast vært et tilbud i Oslo, ville det blitt stor oppstandelse om nedleggelsen

Det spesialiserte helsetilbudet for varslere er truet av nedleggelse. Kjersti Toppe (Sp) mener hordalandspolitikere nå bør stå samlet om vern av Jobbfast.