- Ingenting skal skjules

President Lars Hellandsjø i Redningsselskapet ønsker mest mulig åpenhet om granskingsrapporten som anbefaler politietterforskning av flere forhold i selskapet.