Hardangervidda vinteropen

Regjeringa vil ikkje vinterstengja riksveg 7 over Hardangervidda, og heller ikkje byggja miljøtunnelar. Men villreinen skal takast vare på.