Ønsker kulturhus i fengsel

Kristin Vollset (23) ønsker at Bergen kommune gratis gir fra seg det gamle kvinnefengselet ved rådhuset til et selvdrevet kulturhus.