• UFRED I IDYLLEN: Magnar og Bjørg Tysseland veit ikkje om dei orkar å starte opp att drifta på garden, sjølv om den vesle, kvite «kårbua» (til venstre) no får stå.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Vann i retten - tapte garden

Ei lita kårstove har skapt bølgjer i Samnanger. Etter seks års kamp mot naboar og kommune, har Magnar og Bjørg Tysseland gjeve opp gardsdrifta.