- Kunne oppklart utallige saker

Både politiet og Rettsmedisinsk Institutt mener det er problematisk at politiet må kjøpe DNA-analyser.