Slik er regelverket

Ingen sykepleierstudent har lov til å håndtere medikamenter alene.