-Uetisk å ikkje forske på vaksiner

Fleire forsøk med kreftvaksiner er i gang på Haukeland, og barn ned i tiårsalderen blir oppfordra til å vaksinere seg mot seksuelt overførbare sjukdommar. - Det er uetisk å overlate slik forsking til andre, meiner professor.