Seim-saken ikke utsatt

Sorenskriver Martin Tenold sier nei til utsettelse av straffesaken mot Carl Fredrik Seim, Tor Arne Uppstrøm og Bertram Vedeler.