Ikkje sjøforklaring for "Fritind"

Fordi båten har Bahamas-flagg, blir det inga sjøforklaring etter MS "Fritind"s grunnstøyting på Fitjar sundag.