Tøffe kutt for kirkene

Det går mot nye og tøffe kutt for kirkesektoren i Bergen. Færre ansatte og mindre vedlikehold av kirker og kirkegårder er to av tiltakene i det nye budsjettforslaget.