• <b>HEIDRAR DEI FALNE:</b> Varaordførar Kjellaug Ekse Brekkhus legg ned krans ved bautaen på Bømoen over falne IR10-soldatar under siste krig. ARNE HOFSETH (foto)

Krigsminne med rasjonering

Markeringa av 60-årsminnet for freden i 1945 fekk sterkare symbolverdi enn planlagt på Voss i går, ei påminning om rasjonering på den tida.