Mareritt i reprise for lufthamnsjefen

For andre gong på åtte år står lufthamnsjef Jan Morten Myklebust midt oppi ein tragedie knytt til den vesle flyplassen han har kjempa så hardt for.