Vel blåst, politikere

Bussfusjon, mistillit, byggesaker, kaffereklame, nominasjonsdrama, barnehage- og skoleforlik. Jammen var det litt saft i lokalpolitikken også i år.