Lenge til tunnel, vegpengane minkar

Folk på Vikaleitet i Åsane må bu seg på å demonstrera i mange år enno. Vegpengane minkar, og det kan gå fire-fem år før dei får tunnelen sin.