Dømt for menneskesmugling

For ikke å bli tatt av politi som kunne avlytte telefonen, snakket han om «sauer» istedenfor asylsøkere. Nå er han dømt til ett år og seks måneders fengsel for menneskesmugling. Kollegaen fikk ett år.