- Sykehjemsplasser er et knapphetsgode

– Det er vanlig at pasienter flyttes hjem i en periode, for å vurdere om de fortsatt kan bo hjemme.