På søndagstur i lokalhistorien

Forgangne stedsnavn som «Ned På Myri», «Flateskallen», «Dei Sør», «Tjukk-Kjerret» og «Lausabrød» svirret i luften under gårsdagens kulturvandring på Flaktveit. Gåmann!