Ingen flere misdannelser

Det meldes ikke skader hos barn av «Kvikk»-personell som fødes i dag, opplyser professor Bente Moen til Bergens Tidende.