UiB-studenter er jobbtapere

To år etter siste eksamen har over halvparten av humanistene og samfunnsviterne fra Universitetet i Bergen fortsatt ikke fått fast jobb.