Kostbart å vente med bro

Hadde Stortinget sommeren 1996 vedtatt å bygge Hardangerbrua, slik de bunadskledde den gang tryglet så sårt om, ville den ha blitt bare halvparten så dyr som dagens kalkyler viser, skriver Olav Garvik.