Forvirrande informasjon

Fleire sider ved informasjonen om vegstenginga på E16, og tilhøyrande omkøyringsvegar, forvirrar bilistane.