Dårligere karakterer på privatskoler

Medisinstudenter som kommer fra privatskoler, har dårligere karakterer enn studenter som tok offentlig grunnskole.