Mødre diskrimineres i arbeidslivet

Stadig flere klager til Likestillingsombudet, fordi de føler seg diskriminert i forbindelse med graviditet og svangerskapspermisjon.