Landets største skrotjobb

Aker Stord har no fjerna oljeplattforma Maureen Alfa frå havets overflate. I midten av mai er det så å seia ingen ting att av stålkonstruksjonen på 110.000 tonn.