Drikkevatn for 95 millionar kroner

Kommunale vassverk i Sogn blir oppgraderte for 95 millionar kroner.