Vegbygging som ikkje løner seg

Bogetunnelen på E16 er mellom dei minst lønsame vegprosjekta som er bygt i Hordaland. Hausten 2002 vart tunnelen opna med brask og bram.