- Uvurderlige bidrag fra frivillige

Bare Røde Kors har beredskapsvakter stasjonert ute i felten i Hordaland. Likevel betegnes norsk beredskapsordning som en av verdens beste.